vibeke drevsen bach
viser veje til kulturFORANDRING i social- og Sundhedsområdet

et godt liv med demens og Vejen til menneskelig Blomstring behøver ikke at være raketvidenskab forbeholdt de få!


Energy2work med Vibeke Drevsen Bach i front, drives ud fra en livslang længsel og dybtfølt håb om at fremkalde en verden, hvor menneskelig blomstring er hyppig og ikke forbeholdt de få, men er en realitet for de fleste.


Gennem de seneste 14 år har Energy2work rettet sin fulde energi mod demensområdet som kan være et erkendelses- og læringsområde på individ og system-niveau. Her er graden af mistrivsel, magtesløshed og magtanvendelse ofte stor og udgifterne enorme, omend muligheden for at skabe menneskelig blomstring i stedet ligger lige for. Knækker systemerne blomstrings-koden i dette område, kan det blive til inspiration til mange på mange planer og i parallelle arenaer. 


Med afsæt i visionen om ”blomstring for alle” støtter Energy2work således systemer og kommuner i at blive generøse og medmenneskelige og ikke kun demensvenlige, og i at understøtte målet om menneskelig blomstring for alle! Det sker gennem enkle, bevidsthedsgørende og helhedsorienterede tiltag, der frembringer den kulturforandring, menneskelig blomstring forudsætter. 


Rammen for kulturforandringsprocessen kan findes i Energy2work’s filosofiske og metaforiske ”Blomstringsunivers”; der er understøttet af en kreativ fortolkning af demens, som en “Rejse fra Jorden til Månen”. I denne oversættelse og fortællingsform bliver demens og indsigten i menneskelig blomstring begribeligt for alle, og lysten til at ændre egen adfærd for at bidrage til blomstring hos medmennesket, vækkes i de fleste. 


Siden 2005 har flere end 30.000 mennesker i Danmark og Norden oplevet Vibeke Drevsen Bach antændelsesevne, overblik og originalitet. De har oplevet og mærket den energi og set det enorme erkendelses- og forandringspotentiale, der gemmer sig i Energy2works metaforiske læringsunivers. Med det som afsæt har mange erfaret, at håbet om menneskelig blomstring ligger inden for rækkevidde. Her skruer vi det hele sammen på måder, der giver mening for alle i stedet for få,


Energy2work udbyder en palette af blomstringsunderstøttende ydelser. Lige fra helstøbte og flerårige kulturskabelsesprocesser til enkeltstående indlæg, strategiske oplæg, livsforandrende foredrag, længere uddannelse med certificering, kortere kurser, enkeltstående workshops, udviklingsarbejde, rådgivning, supervision og strategiudvikling.


Energy2work har altid øje på mennesket, hele mennesket og effekten af indsats og relation! Øje på de uudnyttede ressourcer og potentialerne hos den enkelte, i teamet og i organisationen. Sammen kultiverer vi en fælles bæredygtig ”muld”, hvori en livgivende kultur kan spire frem, slå rod og vise sig i form af blomstringseffekt.


Velkommen til i "Bach's Blomstringsunivers"! Her lærer vi at rejse med fra "Jorden til Månen" uden at nogen behøver at tabe ansigt eller slå sig på hinanden.


It's time for us to make the world Blossom!


Vibeke Drevsen Bach, udvikler af Blomstringsuniverset & Rejsen fra Jorden til Månen

ALT BEGYNDER MED EN FØLELSE OG EN TANKE

Alt som vi kan se med det blotte øje er begyndt med en tanke og et dybfølt ønske om at se idéen virkeliggjort. Hvis vi ønsker at se radikalt nye mindset vokse frem og højere grader af menneskelig trivsel i verden, må vi begynde at tænke nye tanker og ønske det så brændende, at det har god grobund for at blive til virkelighed. Blomstringsuniverset er vokset ud fra sådan et sted i Vibeke Drevsen Bach


SKAB FORANDRING MED VIBEKE DREVSEN BACH

For Vibeke er potentiale, genialitet og energi noget der er fyldt af over alt, uendelig i sin mængde, fysisk håndgribeligt, noget man kan forbinde sig med, noget man frisætter og få nyt til at ske med.

Hendes resultater viser tydeligt hun evner at få mennesker frem mod nye fælles mål, at se nye muligheder og dimensioner, de aldrig havde drømt om eksisterede.  Hun arbejder gennem metaforer, billeder og storytelling og evner at maler inspirerende perspektiver frem på gammelkendt stof på en måder, der gør maleriet personligt, farverigt, inspirerende, livgivende og fyldt af håb og lyst til at gøre nyt...

læs mere om Vibeke

BOOK

energy2work &

VIBEKE DREVSEN BACH

book Vibeke

blomstring

Vi ved i dag at mennesker med demens kan leve med høj grad af velbefindende selv sent i et demensforløb. Men, det lader sig kun gøre hvis omgivelserne kan det de skal kunne og stiller de muligheder tilrådighed som behøves.  

Blomstringsuniverset er den samlende indsigtsgivende udforsknings- og transformationsramme, der kan vise vej og vender menneskelige og samfundsmæssige udfordringer til bæredygtige, kreative,  menneskelige og økonomisk rentable løsninger på måder, der ikke behøver være raketvidenskab forbeholdt eksperterne.  

Vil du med?

læs mere

REJSEN TIL MÅNEN

Fremtidens Månerejsebureau får travlt, for  antallet af demensrejsende vokser eksplosivt. Hvis vi vil vække håb og ikke rædsel, må vi give rejsende en langt mere støttende, tryg, sikker og livgivende demensrejse, det kræver at alle medrejsende og assisterende stewardesser omkring lære kunsten at rejse. Sammen må de trække på flere intelligenser, øve sig i at se verden på hovedet og rejse i tid, sted, rum og virkeligheder. 

Hvis I vil med, så har Energy2work flere RUM-programmer, målrettet  dem mange forskellige, der ønsker at øve sig i at rejse med til Månen uden selv eller nogen andre kommer til skade!

læs mere

uddannelser

Energy2work’s største mål med de egentlige uddannelsesforløb er at bidrage til menneskelig og organisatorisk blomstring og gør brug af Blomstringsuniversets metaforiske sprog og grafikker til at samles om og forstå ud fra.

Læs mere

Kurser

Energy2work tilbyder både faste og skræddersyede kurser, og udvikler samtidig kontinuerligt nye i samarbejde og med inspiration fra ”kunden” og ud fra behov. Fælles er dog, at læringsrummet altid er meningsskabende, trygt, udforskende; og samtidig har fokus på læringsforankring og effekt. Kurserne anviser altid veje til menneskelig Blomstring og fælles bæredygtig vækst!

Læs mere

Foredrag

Lev et liv i balance og høj grad blomstring, som følge af milliarder af menneskers personlige og kollektive bevidsthedsløft og indsats.

Læs mere

workshops

Workshops og processer har altid et udforskende afsæt og kombinerer og appellerer som oftest til to treklange ”hjerne, hjerte og handling”, samt ”viden, vovemod, vanebrud”. Dagene skræddersys i tæt sam-skabelse med kunden inden dagen og i sam-skabelse med deltagerne på dagen. Altid på måder, så de bliver tankevækkende og perspektiverende, antænder energi og håb for en fremtid i menneskelig blomstring.

Læs mere

rådgivning

Energy2work deler generøst ud af sine indsigter, tanker, erfaringer og perspektiver som rådgiver og sparringspartner i konkrete udfordringer eller forbindelse med eksempelvis udformningen af forskellige politikker, strategier, handleplaner, kompetenceudviklingsforløb eller kommunikationsstrategier, der skal bidrage til at fremme menneskelig blomstring.

Læs mere

TVÆRFAGLIG SUPERVISION

Energy2work deler generøst ud af sine indsigter, tanker, erfaringer og perspektiver som rådgiver og sparringspartner i konkrete udfordringer eller forbindelse med eksempelvis udformningen af forskellige politikker, strategier, handleplaner, kompetenceudviklingsforløb eller kommunikationsstrategier, der skal bidrage til at fremme menneskelig blomstring.

Læs mere

LEDELSESCOACHING

Hvis du er nysgerrig på at få nye indsigter i din ledelseshistorie, dine visioner, værdier, tanker, aktuelle udfordringer eller drømme, og såfremt du finder det vigtigt, at det foregår i et trygt, sikkert og energigivende rum, hvor du altid bliver klogere, inspireres eller støttes i tilspidsede situationer, så tøv ikke med at række ud. Vi er her for det samme og elsker at se mennesker blomstre op og sætte nye frø!

Læs mere om supervision & ledelsescoaching her