POLITIK OG STRATEGIUDVIKLING

HVAD TILBYDER VI

info

Vibeke Drevsen Bach

Vibeke Drevsen Bach vende samfundsmæssige udfordringer til bæredygtige, kreative, menneskelige og økonomisk rentable løsninger på måder, der ikke behøver være raketvidenskab forbeholdt eksperterne.

hvad sker der når vi laver kulturforandring og hvordan ser 

strategien ud?


Vibeke Drevsen Bach hjælper systemerne med at gøre Blomstringsuniverset til det fællesbærende fundamentet, rygrad og afsæt for alle beslutninger, valg og strategier. Anvendt i den ånd det er skabt, åbner det til den skabende energi, kreativitet, genialitet, og dermed det uudnyttede potentiale, som gemmer sig i et hvert system, hvis systemets mange medlemmer med en dedikeret ledelse i spidsen, formår at sætte det fri og vedligeholde kursen gennem målrettet styring og visionsbærer. Blomstringsuniverset står ikke i modsætning til at andre værdier, værktøjer og metoder, så længe det er funderet i det samme mindset og værdigrundlag. Til gengæld kan Blomstringuniverset samle det eksisterende ved at opsamle øvrige metoder og tilgange, som anvendes i systemet. Herved skabes mere overblik og logik for systemets mange medlemmer. I sidste ende står og falder det på ånden hvormed processen bliver til og tager form af ny kultur.

E2W kører hel- eller delvist kommunale strategiforløb for ledelser, politikere og afdelinger. En forudsætninger er at alle er klar til at gå systemet efter i sømmene, og erstatte den gamle kultur med mere livgivende og håbsgivende tilgange, antagelser, være- og handlemåder, dialogformer, mødestrukturer, beslutningsgange, strukturer etc. til livs. - til glæde og gavn for helheden. Når mulden er gennemgravet og luget for giftige planter og nye frø sået i den kollektive bevidsthed, læres organisationens medlemmer at vande, gøde og nære og give samtidig med at hver i sær og systemet vokser på bedste og bæredygtig vis. 

Ring eller invitér Energy2work og sammen skaber vi de rammer der skal til for at udvikle den optimale strategi. 

startegiproces

Udvikling og beskrivelse

Book Energy2work til startegiudvikling. Vi kan være faneholder på hele processen, fra udvikling til færdig beskrivelse, eller aktiv medskaber i delelementerne. Vi kan være medvirkende til udvikle de bløde værdier, kulturforandringsprincipper og skabe sammenhæng til den faktuelle samlede strategi. 

Processer kan variere fra 1 workshopsdag til 4-6 måneders forløb. Prisen afhænger heraf. 

BOOK ENERGY2WORK

vi slår mange fluer med et smæk