YDELSER HOS ENERGY2WORK

HVAD TILBYDER VI

CItat

Vibeke Drevsen Bach

"Menneskelig blomstring kan regnes ud! Hvor svært behøver det være – hvor enkelt og spændende kan det gøres, hvis vi gør det ved fælles hjælp?”

hvad tilbyder energy2work


Energy2work med Vibeke Drevsen Bach i front, har bevist at demensområdet kan anskues på ny. Det kræver ualmindeligt dygtige ledere, medarbejdere og et system der tilsammen har modet til og kan kunsten at se de blinde pletter, anskue det gammelkendte med nye øjne og dræbe de Hellige Køer. 


Vibeke Drevsen Bach støtter systemet i at se og løse den gordiske knude; skabe forudsætninger for blomstring i alle sundheds- og omsorgsområdets positioner samt hos dé utallige mennesker med demens og deres kære, som er afhængige og påvirkes af systemets tankegang, indsigt, adfærd, indsats og blomstringsgrad. Energy2Work’s fremgang er forstående, støttende, varm og nænsom i alle processen og tilbud, men kompromisløs, hvad angår målet om individuel og kollektiv blomstring for alle.


Energy2work udbyder uddannelser, kurser, foredrag, workshops, rådgivning, supervision, strategiudvikling m.m. Elementer der kan skræddersyes og skabe et fælles fundament til kommunens flerårige kulturforandringsforløb. Vi har altid øje på mennesket og kultiverer en fælles bæredygtig ”muld”, hvori den nye kultur kan spire frem, slå rod og vise sig i form af nye handlinger og blomstringseffekt. 

Vibeke Drevsen Bach har i samarbejde med ligesindede erfaret at menneskelig blomstring ER en reel mulighed, at man kan knække mistrivselskoden og skabe dé resultater den demensvenlige kommune sigter mod.


Energy2work skaber forandring via: 

  • KURSER
  • FOREDRAG OG INDLÆG
  • WORKSHOPS
  • UDDANNELSER
  • RÅDGIVNING
  • TVÆRFAGLIG SUPERVISON 
  • LEDELSESCOACHING
  •  POLITIK OG STRATEGIUDVIKLING

KURSER

Kurser & kurser

KURSERNE TAGER UDGANGSPUNKT I DET TRANSFORMERENDE BLOMSTRINGSUNIVERS SKABT AF VIBEKE DREVSEN BACH

Energy2work udbyder kurser af kortere eller længere varighed, både faste og skræddersyede kurser.  Samtidig udvikler vi kontinuerligt nye i samarbejde og med inspiration fra ”kunden” og ud fra behov. Fælles for kursusforløbene er, at vi i Energy2work er lige så optagede af forberedelsesfasen som af undervisnings- og læringsfasen og trænings- og forankringsfasen. Og uanset emnet viser kurserne altid direkte eller indirekte veje til menneskelig Blomstring og fælles bæredygtig vækst!


Ring og spørg, hvis du har en idé til eller bare er nysgerrig på et af de skræddersyede/faste kursus. Vi trækker også på eksterne kræfter, hvis ikke vi lige selv kan imødekomme behovet.

Læs mere om kurserne her

Foredrag

Keynotes, indlæg & oplæg

Vibeke kan kunsten at tale fra hjertet, forbinde sig med publikum og tale om dét mennesker sammen er en del af


Om det er mange hundrede fagpersoner med forskellige fag, en kommunaldirektør, en datter af dement far, en sosu-medarbejder eller en minister. Fælles er, at der som regel opstår et tidspunkt hvor energien er så intens at man kan høre en knappenål falde til jorden og hjerterne slår i takt. Her er plads til alvor, grin og gråd. Håbet er det, der lades tilbage når lysene slukkes og vi går hjem hver for sig. 


Vibeke er inspirerende, nænsomt provokerende og yderst medtagende på en scene. Vibeke har et naturtalent for at “være på”, tale i øjenhøjde, skabe en god energi og en imødekommende stemning. Vibeke tror på at der så uendeligt meget mere at gøre godt med i denne verden, som ligger uudnyttet hen. Skabende energi, potentiale, kreativitet og genialitet, der bare venter på at blive fundet, samlet op og sat i spil i forskellige kontekster - til glæde til gavn for os alle.  Derfor kredser Vibekes indlæg, oplæg og foredrag på forskellig vis omkring menneskelig, organisatorisk, virksomhedsmæssig og samfundsmæssig blomstring og veje dertil.

Læs mere om alle foredrag her

Workshops

Workshops & processer

Workshops og processer der har noget på hjertet

Workshops er en form, men uden indhold og rummer i sig selv ingen garanti for effekt på noget som helst. Energy2work er optaget kombinationen mellem: formål, mål, målgruppe, indhold, form og effekt og skræddersyr derfor workshops i alle mulige former og farver omkring et forskelligt indhold.

Dagene skræddersyes i god tid og helst i tæt sam-skabelse med kunden og senere i sam-skabelse med deltagerne på dagen. Til at sikre indsigt, højde og dybde arbejder Energy2work som regel med to treklange: ”hjerne, hjerte og handling” samt ”viden, vovemod og vanebrud” tilført et tvist af fortællinger, intuition, sanselighed og kreativitet. Sammen skaber vi en workshop, der bliver så stimulerende, tankevækkende, perspektiverende og energigenererende som muligt, at de ud over indholdet samtidig anviser veje til håb for en fremtid i menneskelig blomstring.

Læs mere om workshops her

Uddannelser

Uddannelser & certificeringerBlomstringsuniversets uddannelsesplatform er organisk og dynamisk

Energy2work’s har erfaret at flere og flere efterspørger deciderede uddannelser, hvilket er taget til efterretning. De ér på vej og lægges op inden for kort tid!

rådgivning

Rådgivning & sparring

Vibeke Drevsen Bachs hjerte brænder og banker for at skabe kvantespring

”Et problem kan ikke løses med den samme tankegang som vi brugte til at skabe dem med”, hævdede Albert Einstein engang. Ikke desto mindre er det fortsat dét, som mange kommuner gør, når der lægges strategier og træffer nye beslutninger. Prisen er dyr og effekten skidt - på mange planer! Energy2work støtter kommuner med erhvervet viden, erfaring, ideer og perspektiver til hvem, der måtte ønske at skabe øget trivsel, venlighed og demensvenlighed samtidig med at den sociale kapital øges og fejlinvesteringer minimeres. 

Vi inspirerer, rådgiver og sparrer om hvad I måtte have på hjertet. Ræk ud, hvis I ønsker adgang til nye perspektiver!

læs mere om rådgivning her

TVÆRFAGLIGE SUPERVISIONER

Supervision

”Ingen skal leve et liv i mistrivsel, frygt og social død, hvis det er muligt at leve i høj grad af blomstring”

Mennesker med demens, der reagerer og udviser såkaldt ”aggressiv adfærd” er kognitivt udfordrede mennesker, der som regel forsøger at kommunikere og reagerer (yderst sundt) på et angstprovokerende og energidrænende plejemiljø. Det er i hvert fald Energy2work’s erfaring efter mange hundrede tværfaglige supervisioner i demensområdet gennem de seneste 12. år. Til at løfte indsigten, læringen, koordineringen og blomstringsgraden for alle involverede når alt er kørt i hårdknude, bruger Energy2work den helhedsorienterede og tværfaglige udforsknings, lærings- og supervisionsmodel Blomstringsmodellen, som er udviklet af Vibeke Drevsen Bach. Modellen anvendes i mange kommuner landet over også i Norden og i VISO-regi for udvalgte konsulenter. Energy2work laver enkeltstående supervisioner eller længerevarende forløb ud fra devisen: ”Ingen skal leve et liv i mistrivsel, frygt og social død, hvis det er muligt at leve i høj grad af blomstring”. ”Ingen skal gå med følelsen af ikke at slå til og oplevelsen af at der ikke er noget at gøre”.

Book Energy2work og få en smagsprøve på potentialet i Blomstringsmodellen og få en flig af indsigt i det større blomstringsunivers – få en erkendelse, som I aldrig glemmer! 

læs mere om tværfaglig supervision her

Ledelsescoaching

Coaching

Generøs coaching

Vibeke Drevsen Bach deler generøst ud af sine indsigter, tanker, erfaringer og perspektiver når hun coacher leder indenfor kommuner, politikere og organisationer. Hvis du er nysgerrig på at få nye indsigter i din ledelseshistorie, dine visioner, værdier, tanker, aktuelle udfordringer eller drømme, og såfremt du finder det vigtigt, at det foregår i et trygt, sikkert og energigivende rum, hvor du altid bliver klogere, inspireres eller støttes i tilspidsede situationer, så tøv ikke med at række ud. Vi er her for det samme og elsker at se mennesker blomstre op og sætte nye frø!

læs mere om ledelsescoaching her

Politik & strategiudvikling

Kommunale forandringsforløb

Strategier til glæde og gavn for helheden

Energy2work søger at vende samfundsmæssige udfordringer til bæredygtige, kreative og menneskelige og økonomisk rentable løsninger på måder, der ikke behøver være raketvidenskab forbeholdt eksperterne. 

E2W kører hel- eller delvist  strategiforløb for kommuner, ledelser, politikere og organisationer, der er klar til at gå systemet efter i sømmene, og erstatte med mere livgivende og håbsgivende tilgange, antagelser, være- og handlemåder, dialogformer, mødestrukturer, beslutningsgange, strukturer etc. til livs. - til glæde og gavn for helheden. 

Når mulden er gennemgravet og luget for giftige planter og nye frø sået i den kollektive bevidsthed, læres organisationens medlemmer at vande, gøde og nære og give samtidig med at hver i sær og systemet vokser på bedste og bæredygtig vis.

læs mere om strategiudvikling her

BOOK

energy2work &

VIBEKE DREVSEN BACH

vi vil gerne snakke!

Send en mail til Energy2work, så ringer Vibeke eller Mette tilbage til dig. 
Vi glæder os til at snakke med dig.

Uddannelser
Kurser
Foredrag
Workshop
Rådgivning
Strategi

vi elsker at antænde enhver