Workshops & processer

HVAD TILBYDER VI

info

workshop

Afhængig af målet designer vi ikke bare kursusforløb, workshop eller proces, men arbejder samtidig målrettet, dedikeret og bevidst med at fremelske den ”muld”, hvori det nye efterfølgende kan spire frem og blomstre op. Derfor er Energy2work lige så nysgerrig på afsættet og opfølgningen som på selve dagen.

vi spiller hinanden gode

Energy2work skaber workshops og processer, der har noget på hjertet, sigter højt, rører dybt og viser det hav af potentialer, der ligger lige for næsten af os. HVIS, vi kan kunsten at aktivere og drible med det!  


Workshops kombinerer og appellerer som oftest to treklange ”hjerne, hjerte og handling”, samt ”viden, vovemod, vanebrud” og skræddersys på måder, så de som minimum bliver tankevækkende, perspektiverende, sanselige, billedskabende, inspirerende, håbsgivende, vi-støttende, og energiskabende.


Hvad enten der er tale om design af kurser, workshops eller processer samskabes det meste i tæt parløb med ”kunden”, så der puljes og skabes et solidt VI, der giver flere muligheder, ejerskab og mere energi. Formål og mål er altid i centrum, understøttet af kontekst, deltagerne, tematikken og den ønskede effekt. 


Afhængig af målet designer vi ikke bare en workshop eller proces, men arbejder samtidig målrettet, dedikeret og bevidst med at fremelske den ”muld”, hvori det nye efterfølgende kan spire frem og blomstre op. Derfor er E2W lige så nysgerrig på afsættet og opfølgningen som på selve dagen.  E2W undersøger muldkvaliteten, vender mulden, gøder, sår og skaber grobund for at nyt kan spire og vokse, hvis kunden selv gør sit opfølgende arbejde med kløgt.

workshop

Workshops er en form, men uden indhold og rummer i sig selv ingen garanti for effekt på noget som helst. 

Energy2work er optaget af kombinationen mellem: formål, mål, målgruppe, indhold, form og effekt og skræddersyr derfor workshops i alle mulige former og farver omkring et forskelligt indhold. Dagene skræddersyes i god tid og helst i tæt sam-skabelse med kunden og senere i sam-skabelse med deltagerne på dagen.

Til at sikre indsigt, højde og dybde arbejder Energy2work som regel med to treklange: ”hjerne, hjerte og handling” samt ”viden, vovemod og vanebrud” tilført et tvist af fortællinger, intuition, sanselighed og kreativitet. Sammen skaber vi en workshop, der bliver så stimulerende, tankevækkende, perspektiverende og energigenererende som muligt, at de ud over indholdet samtidig anviser veje til håb for en fremtid i menneskelig blomstring.

Har I en idé til en workshop, så ring til os og vi tager en snak om mulighederne.  

BOOK VIBEKE

vi tanker hinanden op