Fra Jorden til Månen - kort fortalt


Rejsen fra Jorden til Månen er en metafor og fortællingsrejse til at forstå demens, som den kan opleves inde fra og hvad det kræver af omverdenen.


Metaforen, der også knytter an til ideen om blomstring og arbejdet med det gennem Blomstringsuniverset, er endnu et alternativ og mere kreativt forsøg fra Vibeke Drevsen Bach's side, på at gøre den komplekse neurologiske, fysiologiske, sociale og åndelige proces tilgængelig og sanselig for alle, der går ved siden af personer med demens.


Metaforen giver en intuitiv forståelse for, hvilken forskel det gør for den enkeltes velbefindende, hvis omverdenen forstår demensrejsen og tør rejse med ind i den andens virkelighed, og være der på den andens præmisser. Metaforen og fortællingerne kan stå alene, men har større potentiale og kan få større bevidsthedsgørende effekt, når det ses og arbejdes med i sammenhæng med Blomstringsuniverset.


Med metaforen og de forskellige teaterlignende foredrag og kurser, som knytter sig til metaforen, bliver det muligt for omverdenen at leve sig langt ind i det mærkværdige fænomen ”demens”, på hidtil set usete måder.
METAFOREN KAN HJÆLPE NATIONENS demens-VISION FREM

Foredraget “ Rejsen fra Jorden til Månen”, er afholdt for langt over 7.000 mennesker i Danmark over de seneste fire år. Ansatte som familier, uddannelsessteder som konferencer. Tilhørernes reaktioner og efterfølgende kommentarer er ikke til at tage fejl af, foredraget er originalt i sin form. Med dette foredrag som afsæt ændres perspektiver - både på demenssygdommene, den person som har sygdommen, systemernes ansvar og mulighed i det, men også i medarbejdernes og familiens rolle på rejsen i hverdagen. Fortællingen der knytter sig til metaforen viser hvorfor, at klassisk pleje og omsorg langt fra rækker. Metaforen åbner på den måde til radikalt nyt paradigme, der åbner omverdenens hjerter, inspirerer og inviterer kreativiteten indenfor i samværet.


Rejsen fra Jorden til Månen kan bidrage med at indfri den vision. Forstår vi andre, hvordan det kan opleves at leve med den sygdom og forstår vi hvad vi skal gøre eller ikke gøre, for at bidrage til den andens blomstring på sin rejse, kan vi skabe den verden til forskel, vi som nation sigter mod, 


At anskue demens som en rejse fra Jorden til Månen, har siden udviklet sig til at give radikalt nye og mere vidtrækkende perspektiver og bud på måden vi andre med fordel kunne tænke, tale om, være omkring og skabe rammer for mennesker med demens. Metaforen bruges i dag som afsæt for og integrere kommuners/omsorgsvirksomheders måder at tænke om systemets opgave, indretning og mulige bidrag til at skabe høj grad af livskvalitet for rejsende efter mottoet: ”Vi skaber rejser man ikke vil hjem fra- når nu man ikke kan”. Book vibeke til dette foredrag

vi vokser og giver på samme tid