TVÆRFAGLIGE SUPERVISIONER

HVAD TILBYDER VI

CItat

Vibeke Drevsen Bach

"Ingen skal leve et liv i mistrivsel, frygt og social død, hvis det er muligt at leve i høj grad af blomstring”.

Ingen skal gå med følelsen af ikke at slå til og oplevelsen af at der ikke er noget at gøre

Mennesker med demens, der reagerer og udviser såkaldt ”aggressiv adfærd” er kognitivt udfordrede mennesker, der som regel forsøger at kommunikere og reagerer (yderst sundt) på et angstprovokerende og energidrænende plejemiljø. Det er i hvert fald Energy2work’s erfaring efter mange hundrede tværfaglige supervisioner i demensområdet gennem de seneste 12. år. Til at løfte indsigten, læringen, koordineringen og blomstringsgraden for alle involverede når alt er kørt i hårdknude, bruger Energy2work den helhedsorienterede og tværfaglige udforsknings, lærings- og supervisionsmodel Blomstringsmodellen, som er udviklet af Vibeke Drevsen Bach (link til den). Modellen anvendes i mange kommuner landet over også i Norden og i VISO-regi for udvalgte konsulenter.

Energy2work laver enkeltstående supervisioner eller længerevarende forløb ud fra devisen: ”Ingen skal leve et liv i mistrivsel, frygt og social død, hvis det er muligt at leve i høj grad af blomstring”. ”Ingen skal gå med følelsen af ikke at slå til og oplevelsen af at der ikke er noget at gøre”. Når I booker Energy2work til enkeltstående supervisioner får I en smagsprøve på potentialet i Blomstringsmodellen og få en flig af indsigt i det større blomstringsunivers. 

Energy2work uddanner interne blomstringsfacilitatorer til at drive processen.


vi skaber vi-rus