UDDANNELSER & CERTIFICERINGER

HVAD TILBYDER VI

CItat

Vibeke Drevsen Bach

"Store ledere kan kunsten at fremelske mennesker med format - fordi man selv er et menneske med ægte format."

Uddannelser & certificeringer

Energy2work’s største mål med de egentlige uddannelsesforløb er at bidrage til menneskelig og organisatorisk blomstring og gør brug af Blomstringsuniversets metaforiske sprog og grafikker til at samles om og forstå ud fra. Der bliver tale om en dynamisk uddannelsesplatform med tilbud om uddannelser af kortere eller længere varighed, og de vil hele tiden være under udvikling. De kan tages isoleret eller kombineres.  
 
Uddannelserne har fokus på at skabe øget vågenhed og bevidsthed om effekten af egen og kollektiv tænkning, adfærd og handling på mange niveauer: individ-, team-, organisation- og systemniveau; har fokus på viden, vanebrud og vovemod og integration af flere intelligenser – særligt IQ (viden), EQ (hjerte) og SQ (intuition og sansning) i undervisning og læringsøjemed. Fælles for forløbene er desuden, at der altid er fokus på individuel og kollektiv refleksion og læring, transfér og blomstringseffekt samt potentialet i effekten af effekten. Vi er altid bevidste om at slå mange fluer med ét smæk, hvorved der kan blive smæk for skillingen! Hvert forløb rækker således altid på en eller anden måde også ind i privatsfæren.
 
Hvis vi ønsker andre skal bidrage til en indsats, der sætter radikale spor i graden af blomstring hos mange, er det ikke kurserne i sig selv der er det mest interessante, men summen af alle de tiltag systemet tilsammen gør, derfor bindes uddannelserne oftest op på større demensstrategier og organisationsforløb.  Når vi arbejder bevidst med tanker, hjerne, hjerte og vilje kan vi samle energien og skabe dén bølge der gør, at vi senere kan se forandringer i menneskers tilgang, adfærd og handlinger – en kædereaktion er sat i gang og understøtter dét, som vi gerne vil se ske.


Energy2work’s har erfaret at flere og flere efterspørger deciderede uddannelser, hvilket er taget til efterretning. De ér på vej og lægges op inden for kort tid! 


Læs mere om kurser

vi slagter de hellige køer